skip to Main Content

Toepassingen voor gegevensbeheer in de cloud en transactiegegevensbeheer | Data room providers

De hierboven beschreven cloudkarakteristieken hebben duidelijke consequenties voor de overvloed van die datamanagementapplicaties naar de cloud gaan. In deze sectie beschrijven we de geschiktheid van u verplaatsen van de twee grootste intralinks dealspace bestanddelen van een gegevensbeheermarkt zoals de cloud: transactiegegevensbeheer plus analytisch gegevensbeheer. Met “transactiegegevensbeheer” verwijzen we naar de brood-en-boter van de database-industrie, databases deze back-banking, reservering van luchtvaartmaatschappijen, online e-commerce en toepassingen voor toeleveringsketenbeheer. Deze toepassingen zijn veelal afhankelijk met de ACID-garanties die databases bieden en zijn doorgaans vrij schrijfintensief. Het implementeren van beslist transactiedatabasesysteem aan behulp van een shared-nothing-architectuur is niet-triviaal, omdat gegevens over verscheidene locaties bestaan gepartitioneerd en transacties over het algemeen niet inslikken worden beperkt tot toegang tot kennis van één enkele site. Dit resulteert in complexe gedistribueerde vergrendelings- en commitprotocollen en in gegevens deze via u netwerk belanden verzonden, hoeveel leidt zelfs een verhoogde latentie plus potentiële knelpunten in de netwerkbandbreedte. Het is moeilijk om ACID-garanties te handhaven in de licht van gegevensreplicatie over grote geografische afstanden. De CAP-stelling laat zien datgene een shared-data-systeem slechts maximaal twee betreffende de drie eigenschappen karaf kiezen: consistentie, beschikbaarheid plus tolerantie aan partities. Als gegevens over een aanzienlijk gebied belanden gerepliceerd, laat dit boven wezen alleen consistentie plus beschikbaarheid aan een systeem om uit te selecteren. Het ‘C’ (consistentie) gedeelte van ACID wordt natuurlijk typisch geteisterd om dezelfde redelijke systeembeschikbaarheid op bij leveren.

vdr

Om een idee te krijgen van een inherente ellende bij het bouwen van een gerepliceerde database via een wide area network, zijn het interessant om een ontwerpbenaderingen betreffende enkele recente systemen erbij noteren. Amazon’s SimpleDB plus Yahoo’s PNUTS implementeren beide gedeelde-niets-databases aangaande een wide-area netwerk, toch overwinnen het problemen van gedistribueerde replicatie door een ACID-garanties betreffende het systeem te versoepelen. In u bijzonder verzwakken ze u consistentiemodel door verschillende veroorzaken van uiteindelijke / tijdlijnconsistentie in te voeren, opdat alle replica’s geen overeenstemming hoeven erbij bereiken aangaande de huidige waarde met een opgeslagen waarde (het vermijden betreffende gedistribueerde commitprotocollen). Evenzo is het onderzoek van Brantner et. al. vonden dat ze consistentie- en isolatiegaranties moesten versoepelen in de gegevensbank die ze op de S3-opslaglaag met Amazon hadden gebouwd. Google’s Bigtable implementeert een gerepliceerde shared-nothing gegevensbank, maar biedt geen volledige relationele API en verzwakt de ‘A’ (atomicity) zekerheden van ACID. In de bijzonder zijn het een eenvoudige lees / schrijf-winkel; transacties voordat algemene doeleinden zijn niets geïmplementeerd (de enige atomaire acties zijn read-modify-write-sequences met gegevens die onder beslist enkele rijsleutel zijn opgeslagen). SimpleDB plus Microsoft SQL Server Data Services opereren op dezelfde manier. U H-Store-project zijn gericht op u bouwen met wide-area shared-nothing-transactiedatabases die antwoorden aan strikte ACID-garanties door zorgvuldig databaseontwerp te benutten om de aantal transacties te minimaliseren dat toegang heeft zelfs gegevens betreffende meerdere partities; het renovatie blijft maar in de visiefase en het haalbaarheid betreffende de werkwijze van dezelfde echte dataset en querywerklast moet nog worden aangetoond. Er zijn enorme risico’s bij het opslaan van transactiegegevens van beslist niet-vertrouwde host. Transactionele databases bevatten doorgaans de volledige set operationele gegevens die nodig bestaan om bedrijfskritieke bedrijfsprocessen erbij ondersteunen. Deze gegevens bevatten details bij de laagste gedetailleerdheid plus bevatten heel vaak gevoelige aankondiging, zoals klantgegevens of creditcardnummers. Elke toename van potentiële beveiligingsinbreuken ofwel schendingen met de privacy is erg vaak onaanvaardbaar. Wij concluderen dus dat toepassingen voor transactiegegevensbeheer niet goed geschikt bestaan voor cloudimplementatie. Desondanks zijn er een aantal diensten die jullie een transactiedatabase zullen e-commerce sales die karaf worden uitgevoerd in de cloud van Amazon: EnterpriseDB’s Postgres Plus Advanced Server plus Oracle. Er zijn maar nog genkele gepubliceerde case-study’s van bezoekers die bij succes beslist bedrijfskritische transactiedatabase implementeren met behulp betreffende deze cloudproducten en, althans in aan de orde van Oracle, lijkt het cloudversie merendeels bedoeld erbij zijn voor databaseback-up.

Leave a Reply

Back To Top